Les xarxes socials s’han convertit actualment en un factor indispensable de comunicació entre les i els jóvens, en les que és necessari estar present per a poder socialitzar-se amb els seus iguals.
Encara que en un principi tot pareixen avantatges també poden ser de vegades una font de problemes. L’adolescència és una etapa difícil en què les i els jóvens són molt vulnerables i corren un autèntic risc quan entren en les xarxes socials sense conéixer amb exactitud els seus perills

read more