noulogo300x110ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2016

Estimats associats/des,

Ens plau de convocar-vos a l’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA dels socis de l’AMPA de les Escolàpies Sant Martí, que tindrà lloc el proper dijous dia 17 de novembre de 2016, a les 19:30 hores amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

2.- Presentació de la memòria del curs passat.

3.- Presentació de l’estat de comptes.

4.- Presentació del pressupost anual.

5.- Elecció de membres de la Junta.

6.- Precs, preguntes i suggeriments.

 

 

 eleccions Procés de renovació de la JUNTA de l’AMPA del centre Escolàpies Sant Martí.

Candidats a representar els pares, mares i tutors a l’AMPA

S’obre el termini de presentació de candidatures per formar part de la Junta de l’AMPA. Podran formar part de la Junta de l’AMPA Escolàpies Sant Martí els socis elegits de l’AMPA dels alumnes del col·legi Escolàpies Sant Martí que hagin satisfet les quotes anuals dels anys anteriors o sigui el primer any que els seus fills cursin estudis a les Escolàpies Sant Martí i es vulguin presentar a la Junta.

 

Calendari Electoral:

Dia 4 de novembre de 2016: Inici del periode de presentació de candidatures.

Dia 17 de novembre de 2016 a les 18.00 hores: Fi del periode de presentació de candidatures.

Dia 17 de novembre de 2016 a les 19.30 hores: Assemblea general ordinària de l’AMPA

Es poden lliurar les butlletes a l’AMPA: C/ Joan de Peguera 42 – 08026 Barcelona tots els dies laborables dins del termini establert, de 17.30 a 19.00 hores

Baixa-se la Butlleta per ser candidat a la JUNTA de l’AMPA