cropped-ampa.jpg

Associat/da,

Ens plau de convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA dels socis de l’AMPA de les Escolàpies Sant Martí, que tindrà lloc el proper dijous dia 19 de novembre de 2015, a les 19:30 hores en primera convocatòria, i a les 20:00 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
2.- Presentació de la memòria del curs passat.
3.- Presentació de l’estat de comptes.
4.- Presentació del pressupost anual.
5.- Elecció de nous membres de la Junta.
6.- Precs, preguntes i suggeriments.

Procés de renovació de la JUNTA directiva de l’AMPA

Presentació de candidatures a la Junta Directiva de
Socis de l’AMPA Escolàpies Sant Martí.

Els socis de l’AMPA que desitgin accedir als llocs de la Junta directiva, hauran d’estar al dia de les quotes, emplenar el full d’inscripcció adjunt i lliurar-lo a l’oficina de l’AMPA abans de la finalització del termini.

Full d’inscripcció Junta Directiva AMPA Escolàpies Sant Martí

Atentament,
la Junta de l’AMPA.