Fa temps que la CCAPAC va advertir que s’estava promovent una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per demanar canvis en la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). Aquesta ILP reclama que s’acabi amb els concerts educatius i que totes les escoles passin a ser públiques, així com la gratuïtat de l’ensenyament des de les escoles bressol fins a la universitat.

Fa dues setmanes, els promotors d’aquesta ILP van lliurar les signatures recollides per tal que siguin validades. Per poder entrar una ILP al Parlament, calen 50.000 signatures i els promotors asseguren tenir-ne unes 95.000, si bé estan pendents de validació.

L’entrada d’una ILP al Parlament no significa que, automàticament, sigui presa en consideració i es tramiti com a proposta de llei. Perquè això passi cal que la cambra n’accepti l’admissió a tràmit. No cal dir, però, que aquesta ILP és un atac directe i frontal contra l’escola concertada i contra tota llibertat d’ensenyament, ja que planteja que totes les escoles passin a ser públiques.

Els suports d’aquesta iniciativa

És difícil calibrar el suport que ha tingut i que pot seguir tenint aquesta iniciativa. El nombre de firmes, si se’n confirmés la xifra de 95.000, és significativa, però no pas aclaparadora. Recordeu que quan les AMPAs de les escoles concertades vam promoure la recollida de signatures per al·legar a l’avantprojecte de LEC en defensa, precisament, del que ara s’ataca en vam aplegar 250.000.

El risc és, però, que els diputats, per convicció o per fals populisme, acceptin a tràmit la proposta. Acceptar-la no significa aprovar la llei tal com la proposa la ILP, però implicaria obrir la caixa dels trons. No oblidem que l’obsessió per crear escoles bressol municipals neix d’una ILP de l’any 2002.

El suport dels partits polítics a aquesta ILP, fins ara i d’acord amb el que indiquen a la seva web, s’ha limitat a Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), la CUP, Podemos, Procés Constituent, Guanyem Barcelona, algunes agrupacions locals d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i una agrupació d’un districte de Barcelona d’ERC. Tret d’aquest darrer cas, que sembla un error o un cas anecdòtic, cap de les tres forces polítiques que van donar suport a la globalitat de la LEC (CiU, ERC i PSC) ha donat suport a la ILP. En termes de l’actual composició del Parlament de Catalunya, el suport polític rebut és realment molt escàs, però tot podria canviar en les properes eleccions del 27 de setembre.

Baixar-se el document sencer: Feu clic aqui